Hur kan du känna dig säker på den nya GDPR-förordningen
och samtidigt göra den till en konkurrensfördel?


I maj 2018 träder den nya General Data Protection Regulation (GDPR-förordningen) i kraft som syftar till att skydda den information som finns om EU:s innevånare.
  • Vilka är de typiska riskerna när man hanterar kunddata?
  • Vilka problem uppkommer vid användning av externa IT-leverantörer ?
  • Vad ska jag tänka på kring IT- och informationssäkerhet 
I detta whitepaper får du reda på hur OpenText kan hjälpa dig i övergången mellan det gamla och det nya  på ett säkert sätt, hur du kan undvika miljonböter och istället göra GDPR till en konkurrensfördel!

Ladda ner rapporten kostnadsfritt genom att fylla i formuläret till höger.

OpenText och GDPR
OpenText är ledande inom Enterprise Information Management (EIM) och hjälper företag att effektivisera affärsprocesser, sänka kostnader och öka säkerheten för hantering av information. 

OpenText - The Information Company