Skrota systemet, behåll informationen. Lägg dina pengar på innovation istället

Nästan alla organisationer har gamla IT system som är ett arv från tidigare skeenden i företagets historia. De uppfyller dock inte längre dagens krav på vare sig funktionalitet, flexibilitet eller prestanda. För att inte tala om hur mycket de kostar att underhålla och är ljusår från dagens säkerhetsstandarder.

Att bara slänga ut ett gammalt system är inte möjligt – De innehåller värdefull data som du måste ha tillgång till och arkivera enligt specifika regler.
Så hur gör du?   Ersätt dina gamla IT system med en modern arkiveringslösning som gör det lätt för dig att komma åt värdefull data

Sänk kostnader - följ lagar - arkivera - analysera - tillgängliggör information och data effektivtOpenText hjälper dig att:
  1. Förenkla din IT arkitektur och sänka dina kostnader
  2. Följa arkiveringsregler och underlätta revision
  3. Arkivera både ostrukturerad information och strukturerad data från flera olika system i ett och samma ställe
  4. Sätta olika åtkomstregler för olika personer
  5. Undvika att information är lagrad i separata enheter 
Skydda den personliga informationsintegriteten
Lägg dina värdefulla resurser på att möjliggöra innovation istället. Börja med att kostnadsfritt ladda ned whitepapret i formuläret till höger.